благонадежден

благонадежден
благонадѐжд|ен, -на, -но <-ни>
прил attendìbile

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • благонадежден — прил. надежден, насърчителен, обещаващ, многообещаващ, даровит, със заложби, с бъдеще прил. изпитан, сигурен прил. отговорен, разумен, почтен …   Български синонимен речник

  • верноподаник — същ. поданик същ. благонадежден, верен …   Български синонимен речник

  • изпитан — прил. изследван, проверен, проучен, изучен, пробван, изпробван, сигурен прил. кален, закален, издръжлив, як, здрав, твърд прил. верен предан, опитен прил. неоспорим, точен, верен, познат прил. благонадежден, надежден прил …   Български синонимен речник

  • надежден — прил. благонадежден, насърчителен, обещаващ, с бъдеще, сигурен, окуражителен прил. изпитан прил. верен, доверен, несъмнен, безспорен, положителен прил. отговорен, разумен, почтен прил. здрав, траен, солиден прил. ценен, и …   Български синонимен речник

  • насърчителен — прил. поощрителен, окуражителен, ободрителен, одобрителен, похвален, утешителен, успокоителен прил. надежден, благонадежден, обещаващ …   Български синонимен речник

  • отговорен — прил. ответствен, длъжен прил. виновен, провинен прил. разумен, благонадежден, надежден, сигурен, почтен …   Български синонимен речник

  • почтен — прил. уважаван, благороден, достоен, почитаем, приличен, достопочтен, достоуважаван прил. честен, морален, нравствен, добросъвестен, коректен, пристоен прил. внушителен, голям, грамаден, значителен, чувствителен прил. дисциплиниран, порядъчен,… …   Български синонимен речник

  • разумен — прил. умен, интелигентен, разсъдлив, здравомислещ, мъдър прил. смислен, обмислен, рационален, целесъобразен, логичен, последователен, съдържателен, многозначителен прил. умерен, трезвен, благоразумен, съзнателен, свестен прил. схватлив, досетлив …   Български синонимен речник

  • сигурен — прил. гарантиран, обезпечен, защитен, в безопасност прил. верен, предан, изпитан, изпробван, проверен, надежден прил. неминуем, неизбежен, фатален прил. убеден, уверен, самоуверен, положителен, категоричен прил. спокоен, хладнокръвен прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”